Psycholog i Psychoterapia Bielsko | Coach i Coaching Bielsko "ROZWÓJ"

zadzwoń

Psycholog | Coach | Psychoterapia | Coaching | Bielsko-Biała
09 lutego 2021

Czym właściwie jest ten COACHING?

Coaching jest interaktywnym procesem, który wspiera osoby indywidualne
i organizacje w rozwoju, zwiększa efektywności pracowników, podnosi motywację
i polepsza efektywność ich działania.

Coach pracując bezpośrednio z klientem może dotykać takich zagadnień jak: podniesienie efektywności pracy, rozwój kariery i obszarów związanych z biznesem, relacje interpersonalne, relacje w rodzinie, rozwój osobisty, finanse, zdrowie i wiele innych zagadnień znajdujących się w kręgu zainteresowania lub potrzeb klienta.

W trakcie coachingu klient wyznacza sobie konkretne cele, nad którymi chciałby pracować i we współpracy z coachem stopniowo i konsekwentnie je realizuje. Proces coachingu wspiera klienta w sprecyzowaniu osiągalnych i mierzalnych celów,
w optymalizacji najskuteczniejszego i realistycznego działania, jak również poprzez utrzymanie odpowiedniej motywacji.

Rolą coacha w relacji z klientem jest baczne słuchanie klienta i zadawanie mu pytań w sposób, który pomoże mu rozwinąć skrzydła, dosięgnąć swoich najgłębszych zasobów
i uruchomić kreatywność. Coach nie jest psychologiem ani doradcą – jego głównym celem jest tak pokierować rozmową coachingową, aby klient sam mógł odnaleźć swój potencjał i czerpać ze swoich własnych, nieograniczonych zasobów.

Kim jest Coach?

Coach jako zawód w znaczeniu rozwoju osobistego i zawodowego motywuje i inspiruje Ciebie, abyś osiągnął te cele, które sobie wyznaczyłeś lub pomaga Tobie wyznaczyć‡ cele i wypracowuje z Tobą narzędzia pomocne na drodze ich realizacji. Jest jak profesjonalny partner, który pomaga Ci zidentyfikować problemy, wyzwania, ustalić cele i zachęcić‡ Ciebie do podjęcia działań oraz uaktywnić Twój pełen potencjał, aby osiągnąć lepsze rezultaty.Coach doprowadza Ciebie do znalezienia własnych rozwiązań w procesie zmian na drodze rozwoju osobistego i zawodowego, towarzysząc Tobie
w tej drodze.

Czym coaching różni się od terapii?

Coaching NIE jest terapią,  klient wraz z coachem  koncentrują się na sytuacji  aktualnej i przyszłości, natomiast terapia zajmuje się przeszłymi przyczynami aktualnych zachowań, trudności.  W terapii pytamy o przyczyny, a w coachingu skupiamy się na planowanych efektach.  W coachingu nie pytamy co sprawiło, że pojawia się problematyczne zachowanie, tylko jak chcemy  je usprawnić. W wyniku terapii lepiej zrozumiemy siebie,  motywacje swoich działań, uczucia i emocje, w coachingu natomiast kładziemy nacisk na działanie, efektywność, osiąganie celów.

Dla kogo coaching?

Dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w życiu osobistym, lub zawodowym, szukają nowych rozwiązań, sposobów działania, oczekują efektów i chcą skorzystać z profesjonalnej pomocy. Każdy klient jest inny, ma inne potrzeby i w związku z tym każdy proces jest szyty na miarę :)

 

Coaching Bielsko-Biała

 

 

 

 

 

 

 

Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:

  • jest dobrowolny
  • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
  • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
  • jest zbudowany na bazie pytań
  • pobudza do myślenia
  • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
  • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
  • skupia się na osiąganiu celów

 

Zapraszam do wspólnej pracy :)

 

WROĆ DO BLOGA

Sprawdź nas:

Psycholog | Coach | Psychoterapia | Coaching Bielsko-Biała "ROZWÓJ"
Psycholog | Coach | Psychoterapia | Coaching Bielsko-Biała "ROZWÓJ"
Psycholog | Coach | Psychoterapia | Coaching Bielsko-Biała "ROZWÓJ"

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.