Psycholog i Psychoterapia Bielsko | Coach i Coaching Bielsko "ROZWÓJ"

zadzwoń

12 kwietnia 2022

ASERTYWNOŚĆ DOBRA JEST

Dość powszechnie uważa się, że asertywność to umiejętność mówienia „nie”.

Przyjmując tak zawężone rozumienie, pomijamy prawdziwe znaczenie asertywności.

 
Asertywność to umiejętność działania we własnym interesie, ochrona i wyrażanie swoich praw, własnego zdania, uczuć i postaw. To szacunek dla siebie i dla innych. Asertywności towarzyszy dewiza - „Twoje prawa i potrzeby są równie ważne jak moje. Jeśli dochodzi między nami do konfliktu – poznajmy swoje punkty widzenia, uszanujmy je tak samo jak ich możliwą odmienność. Poszukajmy najlepszego dla nas obojga rozwiązania, być może czegoś ważnego się przy tym nauczymy. Jeśli uda nam się je znaleźć, to świetnie. Jeśli nie, to trudno, przynajmniej będziemy wiedzieć, że próbowaliśmy najlepiej jak umieliśmy i postąpimy każdy w zgodzie ze sobą”.
(G.Mączka; centrumdobrejterapii.pl)
 
Osoby asertywne są bardziej zadowolone z siebie, z tworzonych relacji z innymi, bez obaw przyjmują i wyrażają krytykę. Posiadają stabilny i realny obraz własnej osoby. Są świadome swoich mocnych i słabych stron, dzięki czemu stawiają sobie realistyczne cele. Bez lęków wykorzystują swoje możliwości, a popełnione błędy traktują jako okazję do dalszej nauki.
 
Na szczęście asertywność to umiejętność nabyta. Oznacza to, że nikt z nas się z nią nie rodzi! Kształtujemy ją w toku relacji z innymi, rozwijamy korzystając z pomocy psychologów, terapeutów, poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach lub poprzez sięganie do specjalistycznej literatury. Zdarza się, że rozwój asertywności przebiega w dwóch skrajnych kierunkach - uległości (ograniczony szacunek do samych siebie) lub roszczeniowości (ograniczony szacunek do innych). Zdrowa asertywność jest istotnym elementem Twojego Zdrowia Psychicznego.
(Źródło: Ogińska – Bulik, „Modyfikacja zachowań Typu A u dzieci i młodzieży”)
 
PAMIĘTAJ!
• Że warto zadbać o to, co dla Ciebie ważne!
• Nie zawsze musisz podejmować najtrudniejsze zadania!
• Możesz nie zgadzać się na nieuprawnione, naruszające Twoje prawa i Twój interes żądania innych ludzi!
• Krytyka nie musi Cię krzywdzić!
• Umiejętność proszenia innych o przysługę może być miła! (Lubisz, jak ktoś Ciebie poprosi o pomoc?:))
• Masz wpływ na to, które kontakty interpersonalne inicjujesz, podtrzymujesz, a które ograniczasz. Nie każda znajomość jest dla Ciebie korzystna.
 

WROĆ DO BLOGA

Sprawdź nas:

Psycholog | Coach | Psychoterapia | Coaching Bielsko-Biała "ROZWÓJ"
Psycholog | Coach | Psychoterapia | Coaching Bielsko-Biała "ROZWÓJ"
Psycholog | Coach | Psychoterapia | Coaching Bielsko-Biała "ROZWÓJ"

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.